Existuje vitální energie, aneb jak Český Honza o miliony přišel ?

30. 01. 2014 21:00:57
Prolog: Setkal jsem se fyzikem skeptikem a členem spolku Sisifos ve věci přístroje na měření intenzity lidské vitální síly a vlastní poznatky a testování jsem mu osobně předložil. Před více než dvěma lety jsem si tento přístroj za

X+

   

Základní údaje :

     Americký eskamotér a skeptik James Randi nabízí 1.000.000 dolarů tomu, kdo prokáže za kontrolovaných podmínek, předvést nadpřirozené schopnosti a vědě neznámé síly......

Skeptické tvrzení : "Kontaktem s povrchem ruky živého člověka se vzduch zahřívá, stoupá vzhůru, na jeho místo postupuje neohřátý vzduch z okolí a nesymetrický tvar ruky pozmění proudění tak, že obsahuje i složku tečnou ke kolečku. Ta zasáhne část obvodu kolečka a roztočí ho."                                                                                                                               Autoři: Lukáš Jelínek, Luděk Pekárek

 

maxresdefault_res.jpg

Patent :  Přístroj a metoda pro demonstrování a měření fyzikálních efektů souvisejících s celkovým stavem zdraví a kondice lidských bytostí, obsahující otáčivě uložený rotor s hmotností 0,1 až 2 g, přesněji 0,3 až 0,8 g, s alespoň jednou značkou na okraji vhodnou pro odečítání počtu otáček, přičemž magnetická permeabilita je menší než 50 a rotor je případně možné propojit s rámem pomocí pružné spony.“

1) efekt (roztočení kolečka přiložením ruky) „nelze dosáhnout uměle vytvořenými fyzikálními efekty nebo silovými poli (teplotní jev, magnetické pole, pole elektrostatických sil)“
2) fyzikální jev popsaný ve vynálezu – (i když jeho podstata není autorům, jak výslovně uvádějí, známá) souvisí „s vrozeným individuálním nadáním, s aktuálním stavem osoby během testování, s jejím celkovým zdravotním stavem a kondicí a s její schopností soustředit se“
3) „výsledek testu zdravotního stavu a aktuální kondice může být vyjádřen kvantitativně“, a to maximálním dosaženým počtem otáček kolečka za minutu.

                                                                                                                zdroj : web Sisyfos

     PhD. György Egely založil v roce 1993 firmu ,, The Egely Research and Development Ltd. '' a zahájil výrobu a prodej Egely Wheel Vitality Meter. Nebudu zde popisovat předešlý výzkum, díky kterému Egely dospěl ke svým závěrům, protože to pro výsledek mého testování nehraje zásadní roli a každý si toto může vyhledat a prostudovat sám. Jen se zaměřím na popis praktických zkušeností s EW a také na poznatky, ke kterým mi napomohl ateisticky zaměřený známý z internetového prostředí a také dva fyzici ( Sisyfos ). 

Spolek skeptiků Sisyfos o EW :

     První kritickou poznámku ohledně přístroje EW jsem našel ve web archivu spolku českých skeptiků Sisyfos, ten si předsevzal v roce 1997, že se pokusí prozkoumat nově inzerovaný přípravek Egely Wheel jenž propaguje psychotroniku. 

     Na internetu a archivu Sisyfa jsem takovouto proklamovanou studii nenašel, pouze v místním zpravodaji uvádí prof. MUDr. Jiří Heřt v roce 2000 tento komentář. 

,,Tento malý, snadno ovladatelný přístroj můžete používat, abyste objektivně měřili vlastní životní energii... Lidé s výjimečnými schopnostmi a s velmi vysokou hodnotou "kvocientu vitality" (VQ) dokážou roztočit kolo přístroje i ze vzdálenosti několika desítek centimetrů. Pro tyto jedince stačí "vystřelit" z prstů energii směrem k přístroji. Efekty byl objeveny empiricky a fyzické základy ještě nejsou zcela vysvětleny. Předpokládá se, že živá hmota je schopna nějakým záhadným způsobem produkovat magnetické monopóly. ''

     V roce 2008, bylo Egely Wheel panem Heřtem, ve slovníku esoteriky a pavěd, zařazeno mezi nefunkční a podvodná zařízení.

     Pan Jiří Heřt se zúčastnil v televizním pořadu, společné debaty s léčiteli a byl vybízen k ověření funkce tohoto přístroje, odvětil jen, že nebude zatěžovat rozpočet akademie nesmysly a on sám na tak drahý špás nemá ... kupovat to rozhodně nebude! Tímto, rozprava o EW na další léta utichla. 

     V dubnu 2012 jsem oslovil s osobním zájmem o EW, fyzika ze SZÚ a domluvil se na společné schůzce. Přístroj jsem mu předvedl a navázali jsme na několik měsíců společnou debatu. Fyzik EW neznal! Mezi tím jsem se zkontaktoval na Facebooku s ateistou, který si kolečko, také zakoupil a měl zájem si tvrzení pana Egelyho ověřit / zpochybnit. Pracovali jsme nezávisle na sobě, jen si vyměňovali průběžně poznatky a dohodli se, že by bylo dobré výsledky jednou zveřejnit. Tedy on mi napsal, že jakkoliv výsledek dopadne, zveřejní ho na webu OSACR ( sdružení ateistů ). Zaměřil se především na vysvětlení pohybu kolečka, díky tepelné výměně mezi rukou a chladnějším okolním vzduchem. V tomto duchu natočil 3 videa na YouTube , kde se mu kolečko roztočilo u teplých hrnků a plastových nádob. 

     Panu fyziku, jsem předvedl v SZÚ test, kdy jsme ke kolečku přiložili z pozice ruky, gumovou rukavici, naplněnou teplou vodou, kolečko nebylo schopno rotace, jen sebou cukalo... Nedokázal mi to vysvětlit a vybídl mě k zaměření se na tento nepatrný pohyb, do obou směrů možné rotace.  // způsobuje to přístup chladnějšího vzduchu do prostoru mezi povrchem rukavice / dlaně k tělu přístroje a okraji ozubení kolečka, z obou možných směrů rotace ( od hrotu rukavice / dlaně i od konce prstů ), na místo ohřátého stoupajícího vzduchu, což zamezuje vychýlení proudění vzduchu a tedy převládnutí rotace kolečka jedním směrem...( nerozhodné záškuby )

     Mne se kolečko v podmínkách, kdy jsem zajistil klidnou uzavřenou místnost ( uzavřené dveře, okna i ve vedlejších místnostech, kvůli průvanu škvírami ), u teplých předmětů ze své klidové pozice i pozice mé jako pozorovatele, nikdy neroztočilo! ( Prezentováno na YouTube viz. níže ) Proto jsem si prohlédl Slávkovi videa a snažil se sledovat co vede v jeho videích, k rotaci kolečka? 

YOUTUBE / Antonín Kratochvíl.Epifyza

seznamy videí : Egely Wheel Vitality Meter is not a thermal machine 

     Poslední návštěva v SZÚ proběhla za přítomnosti dalšího fyzika ze spolku Sisyfos. Testovalo se v chemické digestoři. Kolečko se u teplých nádob roztočilo, digestoř byla uzavřena, ale ne zcela. Všiml jsem si dvířek z digestoře do ,,komína '', bylo to odvětrání. Kolečko jsem tedy položil za teplé nádoby, do závětří od větrací šachty a již nerotovalo, pokus byl předčasně ukončen . Nevím proč ? V digestoři bylo ještě druhé kolečko, dál od teplých nádob a to rotovalo stále . Nemělo se v klidném a kontrolovaném prostředí pohybovat , díky němu jsem zvedl hlavu a všiml si odvětracích dvířek s otvory. Můj viditelný a logický argument neuznali... 

PhD. György Egely v Praze :

     20.4. 2012 pan Egely navštívil Prahu, kde prezentoval na veletrhu Esoterika, své poznatky, přístroje a závěry.  Doc. RNDr.Čeněk Zlatník, CSc navštívil tento veletrh a na webu Sisyfa se vyjádřil takto: 

Nejzajímavější pro mne bylo roztáčení „Egelyho kola“ údajnou mentální silou. To se předvádělo na Výstavišti v jednom ze tří set stánků, označeném „Volné energie“. Každý se mohl přesvědčit, jak se vodorovně posazené, lehounké kolečko se zoubky roztočí po přiložení ruky. (Zřejmou příčinou je pohyb vzduchu ohřátého přiloženou rukou.) Zařízení se prodávalo za Kč 670,- a v podobě měřicího přístroje dokonce za Kč 2700,-

Vyústění mého snažení ve SZÚ, návštěvy pana Egelyho v Praze a neuskutečněného předsevzetí spolku Sisyfos z roku 1997, ve vydání urychlené tendenční zprávy :

     Spolek Sisyfos ( Lukáš Jelínek, Luděk Pekárek ) vydali na svém webu ( 30.7.2012 ) zprávu o kolečku EW a vysvětlení jeho pohybu teplenou výměnou. Předsevzetí Sisyfa z roku 1997 bylo konečně naplněno ! Pan Heřt zřejmě vycházel řadu let jen ze zahraničních odkazů Jamese Randiho, při svém hodnocení přístroje. Randi studii ohledně EW neprovedl, není vědec, ten se jen zaměřil na diskreditaci Egelyho reputace a zmínil se jen o testu hrnků kolem dokola papírového mlýnku na jehle, která se bez jakýchkoli studií rozšířila do povědomí skeptiků a akademiků po celém světě. Tento test přesto nereprodukuje tvar a teplotní rozpoložení povrchu ruky a v uzavřeném prostoru mezi stěnami hrnků, využívá mlýnek ke své rotaci komínový efekt, který po odstranění jedné poloviny tepelného zdroje degraduje - mlýnek se zastaví. Egelyho kolo neroztáčí pohyb vzduchu, způsobený ohříváním přiložené ruky. Tvar ruky neuzavírá tepelný systém, tak aby se dal cíleně směřovat vzdušný proud, vyvolaný tepelnou výměnou mezi rukou a okolním chladnějším vzduchem a který by poháněl překážku , která mu stojí v cestě. ( viz: Stirlingův motor ) . Demonstrace toho, že se páni fyzici pletou . ... viz: video níže
    
                                                                                 
Egely Wheel Vitality Meter zcela uzavřen v neprodyšné plastové nádobě !     
 
 
 
 
 

Shrnutí : 

     Všechny mé poznatky, videa a názory i na to kde fyzici udělali chybu, jsem jim zdělil, slovně i písemně. Ale protože již jednou nebyli schopni vytvořit oboustranně kontrolované podmínky testů a opět vznesli jen své požadavky, proto jsem ztratil zájem s nimi tuto problematiku řešit.

     Slávek nezajistil klidové prostředí testu pohyboval s testovacími předměty, kolečkem, strkal do něj a tím se hýbal i on sám! Vše natočeno ! To vše má vliv na proudění vzduchu a možný pohyb kolečka! Udělal zásadní testovací metodickou chybu: Podle fyzika Pekárka dochází k momentu krutu a tedy i pohybu vzduchu tepelnou výměnou, díky rozdílnosti teplot dlaně a menší intenzity tepla u prstů. Vzdušný proud, který stoupá se částečně vychýlí ke straně méně intenzivnější tepelné výměny a tím působí na překážku, kde jsou různě rozmístěné zuby a tak dojde k fyzickému záběru za ně a tedy momentu krutu kolečka. Pokus, který má evokovat působení povrchu, tvaru a rozdílných teplot ruky, by měl takto být proveden, aby byla teorie o momentu krutu potvrzena. Zde je zásadní chyba , hrnek evokující prsty má 34 'C ( měřeno laserovým teploměrem ) což je větší teplota než ostatních hrnků evokujících dlaň. Kolečko by mělo rotovat zleva doprava. Ohřátý vzduch by se měl vychýlit tam, kde je menší intenzita tepelného výdeje. Rotuje opačně a tedy je jasné, že kolečko rotuje, díky jinému zdroji proudění vzduchu již v místnosti probíhajícímu. Toto proudění přiživuje Slávek svými pohyby, ale i kamery a deskou stolu a o stěnou hrnků a z papíru, se svedlo ke kolečku a to tím pádem rotovalo pořád stejným směrem! Nebyl důvod, aby se po záměrné změně rotace, kolečko vracelo po směru, kde byl teplejší hrnek, než byly ostatní . Tyto poznatky jsem Slávkovi zdělil a on své chyby písemně uznal. Po dvou letech připustil, že má pan Egely pravdu, ale výsledek na OSACR již nezveřejnil. Přestal komunikovat . 

 

 

zdroj : YOUTUBE / egelywheel

     Neohřátý vzduch z okolí postupuje mezi nesymetrickou ruku a kolečko na místo stoupajícího zahřátého vzduchu z obou možných stran rotace kolečka, od konce prstů z otevřeného prostoru, ale i od hrotu dlaně, kde je také otevřený chladnější vzdušný prostor. Nikoliv jen od hrotu dlaně ! Rotace kolečka u obou ruk nastává zpravidla po směru prstů , tedy by musel vzdušný proud od hrotu dlaně převládnout proudění z druhé strany od konce prstů . K tomu není žádný důvod ! Prsty a dlaň tvoří jen stěnu o kterou se na místo stoupajícího již prohřátého vzduchu svádí a postupuje vzduch chladnější! Od konce prstů je vzduch daleko chladnější než od hrotu dlaně kde je blízko trup , tedy jeho postup na místo již ohřátého vzduchu musí být rychlejší než postup vzduchu směrem od hrotu dlaně a trupu. Tento proud neumožní moment krutu kolečka a tečnou složku ke kolečku stoupajícího ohřátého vzduchu, díky těmto protichůdným postupujícím chladnějším proudům vzduchu z obou možných směrů rotace . Není důvod, aby tečná složka ke kolečku působila vždy po směru prstů . Přiložené neživé předměty s pozice a tvaru ruky ( tři sklenice , gumová rukavice naplněné teplou vodou, tři sklenice s rozdílnou teplotou vody ) v působení jejich tepla na vzduch a tak na část ozubeného obvodu kolečka blíže ke dlani, kolečko neroztočí! Kolečko roztočí tepelná výměna jen v případě komínového efektu v uzavřeném systému s natahováním chladnějšího vzduchu od podložky a vrchním otevřeným vývodem, bez záměrného tepelného působení na stěny komínu (papírový tubus s průduchem u podložky ) , ale také i s ním ( 6 teplých hrnků s mezery mezi nimi ) . A také při působení rozdílných teplot dvou nádob, kde v jedné je horká voda a v druhé led . V rozmezí skutečného teplotního rozdílu mezi prsty a dlaní , dvě nádoby s těmito teplotami kolečko neroztočí !!!

 
egely.gif

 

 

Potvrzena existence mentální energie 

V Československu řadu let pracovala Psychoenergetická laboratořOd roku 1970 do roku 1987 působil jako ředitel Psychoenergetické laboratoře Fakulty chemického inženýrství VŠCHT v Praze Prof. RNDr. PaedDr. František Kahuda, CSc.                                                       

                                                                                                                              zdroj: wikipedia

Nejdůležitějším výsledkem oponentury z roku 1988 bylo konstatování oponentní rady, že:

- dosažené výsledky v experimentální fázi naznačují existenci fenoménu mentální energie, nevypovídají však o její podstatě.

Dále bylo doporučeno pokračovat ve výzkumu mentální diagnostiky, zařadit do výzkumu problematiku mentální terapie a navázat spolupráci se zahraničními organizacemi podobného zaměření. Tyto úkoly se však již neuskutečnily, neboť PEL při absenci morálně i profesionálně silné osobnosti v jejím čele byla na samém počátku politických a hospodářských změn v ČSR zlikvidována včetně veškeré dokumentace..

Závěrem k historii PEL. Celých 15 let její činnosti bylo zaměřeno na prokázání existence a podstaty mentální energie. To první se podle mého názoru podařilo již při pokusech se zastavením Crookesova radiometru pomocí myšlenky, které umožnily kromě prokázání existence mentální energie stanovit i její vlastnosti. Pokud se týká druhé oblasti výzkumu PEL, jejichž cílem bylo definovat podstatu mentální energie, nenašel se po smrti prof. Kahudy nikdo, kdo by byl schopen dopracovat teorii mentální energie k nezpochybnitelnému závěru.    

                                                                                                                                    zdroj : ČEPES

     Pokusu zastavit Crooksův mlýnek v PEL ( výše zmíněný ) byl přítomen i fyzik, kterého jsem oslovil s EW. Popsal mi, že k zastavení mlýnku testovanou osobou v kontrolovaných podmínkách, rotujícího u zapálené svíčky, skutečně došlo. Jeho vysvětlení tohoto jevu je však odlišné od závěru PEL. Tvrdí, že testovaná osoba využila momentu, kdy teplo ze svíčky prohřálo vnitřní prostředí mlýnku, čehož si měla být vědoma . Crookesův mlýnek má uvnitř baňky vakuum a tedy od výroby tam údajně zůstalo malé procento vzduchu a to se ohřálo.  Před bílou a černou stranou se vyrovnala vnitřní teplota a mlýnek se tak zastavil . 

crookes-radiometer_res.jpg

 

 

Crookesův mlýnek jsem si zakoupil a otestoval, svíčkou, žárovkou a slunečním svitem. Výsledek mých testů je ,,na mlýnek může svítit jakoukoli intenzitou a vzdaleností cokoliv celý den a stále rotuje. '' Pan fyzik se mýlí a testovaná osoba skutečně zastavila Crookesův mlýnek mentální silou !

 

 

 

Epilog :

     Jak je možné, že James Randi a fyzici ze Sisyfa podporují aktivity za prokázaní podobných nebo přímo této síly, když tak bylo dávno v akademickém světě učiněno!? Proč to vyžadují od laické veřejnosti, vyhlašují soutěže o miliony a v mém případě bez příslušného vzdělání, konexí a možnosti publikování, mne vyzývají k průkaznosti mých závěrů?

     Maďarský vědec György Egely dávno publikoval ,, Egely - Experimental Investigation of Biologically Induced Energy Transport Anomalies, 1986, 91p'' pod hlavičkou Hungarian Academy of science, Central Research Institute for Physics v Budapešti svou studii . A nemusíme chodit daleko, u nás publikoval své studie a laboratorně prokázal ,,mention'' Prof. Kahuda . 

 

Egely - Experimental Investigation of Biologically Induced Energy Transport Anomalies, 1986, 91p

 

Prof. RNDr. PaeDr. František Kahuda,CSc.

PSYCHOENERGETICKÁ LABORATOŘ / VŠCHT / ČSSR 

  • Kahuda, F.: Fundamentální záření hmot. (Závěrečná výzkumná zpráva) Praha 1980
  • Kahuda, F.: Mentální energie a její využití v praxi. Praha 1980 (Soubor studií a statí, články z Časopisu lékařů českých)
  • Kahuda, F.: Ovlivňování růstu živých organismů mentální energií. Praha 1982
  • Kahuda, F.: Silové účinky mentální energie. Fyzikální projevy mentálně aktivované hmoty. Praha 1982
  • Kahuda, F.: Superinfragravitační sjednocení sil a fundamentální záření hmoty. Praha 1985

                                                 zdroj : web Psychoenergetické společnosti ČEPES  

 

     Musel bych se hanbou propadnout , vzít Egelyho kolečko / Egely Wheel Vitality Indicator ( verze bez elektronické části - přístroje ve hře o miliony nejsou přípustné  ) a jít si bojovat s předem určeným scénářem a nepřípustnou možností neznámé síly, o mnou nezasloužený balík peněz !

IMG_6137_res.JPG

..a věřte, že prokázat co s kolečkem pohybuje a co ne ? .. jde velice snadno a nepotřebujete k tomu laboratoře, regiment kritiků za krkem a ani vakuum či uzavíraní kolečka do neprodyšných skleněných nádob, stačí pozorovat co se děje a ne to co se má dít podle známých a neotřesitelných teorií...

 

 

 

     ....a na úplný závěr úsměvná reportáž Československé televize

Armádno technický magazín 1970 / PhDr.Zdeněk Rejdák,CSc., MUDr. Jiří Ryšánek / koordinační skupina pro výzkum psychotroniky / Psychoenrgetická laboratoř VŠCHT Praha /   od  00 : 35 : 00   /
 
 
 
 

 

                                               Praha 30.1. 2014 Antonín Kratochvíl

 

 

 

 

Autor: Antonín Kratochvíl | čtvrtek 30.1.2014 21:00 | karma článku: 12.59 | přečteno: 2200x


Další články blogera

Antonín Kratochvíl

Rotace mlýnků u ruky je manifestací vědě neznámé síly. Spolek Sisyfos nedokázal, že ne !

Jsem prakticky přesvědčen, že kolečko Egely wheel, ale i papírové mlýnky na jehle rotující u ruky člověka manifestují vědě neznámou sílu. Milionové výzvy jsou neslušné a nepotřebné, jsem si jistý tím kde udělali soudruzi chybu :-)

28.6.2018 v 1:57 | Karma článku: 14.68 | Přečteno: 1067 |

Antonín Kratochvíl

Nález mumie tříprstého humanoida v Nazce / Peru .

Nalezená humanoidní mumie u Nazci v Peru má na rukou i nohou tři prsty a protaženou lebku. Její stáří bylo určeno mezi 245 - 410 nl. a čeká se na výsledky genetických zkoušek o původu tohoto tvora.

28.6.2017 v 18:00 | Karma článku: 30.97 | Přečteno: 3850 | Diskuse

Antonín Kratochvíl

Tvrzení fyziků ze Sisyfa, že ruka roztočí Egelyho kolečko tělesným teplem je nesmysl !

Nemohu pochopit, že ve společenství akademiků zvaném Sisyfos, není žádný skutečný vědec, který by prohlédl nesmysly, kterých se dopouštějí stávající členové, kteří si mohou publikovat co se jim zlíbí, bez oponentní kritiky kolegů.

24.4.2016 v 22:13 | Karma článku: 16.78 | Přečteno: 1257 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Libor Čermák

Praha se nalézá ve zlatém řezu České republiky

Před časem jsem se v jednom článku zabýval zvláštní věcí. Praha, naše hlavní město, se současně i nalézá na poledníku, jenž vede ČR nejdéle. A tak jsem se zkusil zaměřit na pozici Prahy přímo na tomto poledníku. A výsledek?

16.10.2018 v 7:07 | Karma článku: 18.00 | Přečteno: 841 |

Jan Mestan

První člověk: Doby, kdy byl každý pilotovaný let do vesmíru experimentem

V kinech je ke zhlédnutí zajímavý snímek o životní pasáži Neila Armstronga. Zpočátku mapuje období, kdy se během testování raketového letounu X-15 oficiálně stává astronautem. Končí pak jeho návratem z mise na Měsíc.

15.10.2018 v 21:22 | Karma článku: 12.26 | Přečteno: 245 | Diskuse

Dana Tenzler

Fyzika v kuchyni - jak se váží elektrosmog

Elektrosmog není vidět ani cítit. Má ale jednu zajímavou vlastnost - dá se totiž zvážit. Určitým typem digitální kuchyňské váhy. (délka blogu 3 min.)

15.10.2018 v 8:00 | Karma článku: 18.32 | Přečteno: 371 | Diskuse

Zbyšek Hlinka

Plejtváci se prý vyhýbají rovníku

Kolega bloger ve svém nedávném článku tvrdí, že plejtváci znají planetu a že snad mají na rovníku nějakou hranici. A píše o nějaké tajemné znalosti. Já mám však jiné, prozaičtější vysvětlení.

14.10.2018 v 20:14 | Karma článku: 20.92 | Přečteno: 738 | Diskuse

Libor Čermák

Tajemné znalosti plejtváků obrovských

Plejtvák obrovský je největší savec a současně největší známý živočich naší planety. Ale váže se k němu jedna velice zajímavá zeměpisná záhada. Totiž se zdá, jako kdyby tato zvířata věděla o kulatosti i o velikosti naší planety.

14.10.2018 v 15:22 | Karma článku: 19.76 | Přečteno: 686 |
Počet článků 12 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1783

Optimista s notnou dávkou kuráže, ale i pochopením pohnutek k tomu, proč se mnou nesouhlasit ! ...nezajímají mne formální představy o tom, jak správně debatovat . Falešné závěry, Occamovu břitva a ani kejkle Jamese Randiho , nepovažuji za záštitu objektivity. Ale kvituji obsah toho, co mi kdo sdělí a především preferuji slušný přístup, k tomu co sděluji já ....Pokud budete šermovat s břemenem důkazu a klasifikací neformálních falešných závěrů , nejsem povinný a také fundovaný k tomu, abych musel své vyjadřovací schopnosti a znalosti tomuto podřizovat či z těchto atributů skeptiků a ateistů vycházet. Nesdílím jejich představu o světě a duši a už vůbec ne o vědě ! 

Najdete na iDNES.cz