Kolečko Egely Wheel u ruky nerotuje díky známým fyzikálním silám! Sisyfe, čím tedy rotuje?

30. 04. 2019 21:22:03
Vědecký odborný svět pobízí laickou veřejnost k prokázání vědě neznámé síly. Naproti tomu nebylo vědecky prokázáno co pohybuje volně loženými rotory u lidské ruky. Tomuto jevu jsou přisuzovány síly, které ho prokazatelně netvoří !
Paranormální výzva spolku Sisyfos je z hlediska posouzení tohoto jevu naprosto nelogická, protože všichni lidé dokáží pohybovat volně loženým rotorem u svých rukou, tedy i ti co vyhlašují pátrání po jedinci, který by jim předvedl pro ně neznámý bezkontaktní pohyb předmětů. Jediná podmínka této manifestace je, že musíte být zdraví, tak aby jste rozpohybovali mlýnek ! Ale to už je konkrétní vlastnost této síly a je potřeba jí zkoumat a pochopit ! Vědecká komunita má řešit tento jev a ne vyžadovat manifestaci neznámé síly od laické veřejnosti, když sama neví co mlýnky pohybuje a ani to objektivně neověřila všemi akceptovatelnou studii nebo studiemi ! Fyzici z ideového uskupení Sisyfos přirovnávají ve svém článku kolečko Egely Wheel k Francisově vodní turbíně, rotoru s lopatkami, ale kolečko EW lopatky nemá ! To je zásadní chybou ve vědecké metodice při posuzování tohoto jevu !

.....viz : https://www.sisyfos.cz/clanek/557-egelyho-kolecko-vysvetleno.

Foto 1. :

Foto 2. :

1. Plastové kolečko Egely Wheel není lopatkový rotor, protože na jeho okraji jsou jen zuby s ostrou hranou. Konstrukčně tam chybí plocha / lopatky o které by se fyzikální síly, které působí po směru možné rotace kolečka fyzicky opřely. Tento zásadní technický parametr všichni, kdo se touto problematikou zabývali, opomíjí !

2. Kolečko EW rotuje díky tepelné výměně jen, když se pohybující vzduchu fyzicky opírá nestejně rozloženou silou tečnou o celou spodní plochu těla kolečka. Různě působící síla tečná, kolečko je různě protilehle nadnášeno, ho pudí k rotaci !

Zdroj : YouTube / autor Antonín Kratochvíl

3. Pohyb vzduchu vyvolaný tepelnou výměnou díky přiloženým teplým předmětům z pozice a tvaru přikládané ruky není schopný silou tečnou, působící jen na jednu polovinu obvodu spodní plochy těla kolečka, za kolečko fyzicky zabrat a tak jej pudit k rotaci !

Zdroj : YouTube / autor Antonín Kratochvíl

4. Další možné spolupůsobící síly jako jsou elektromagnetické záření (a) a statická elektřina (b) taktéž potřebují k fyzickému působení na tělo kolečka, plochu o kterou se fyzikálně naváží .

a) U Crookesova radiometru manifestuje elektromagnetické záření pohyb lopatkového rotoru, kdy se váže o černou stranu lopatek .

Zdroj : YouTube / uživatel JPchemistry

b) U elektrostatického motoru působí na válcovitou plochu PET láhve protilehle vůči sobě nerovnoměrně umístěné elektrody. Pomocí generovaného náboje na hrotech elektrod, který odpuzuje opačný náboj vázaný plochou PET láhve, jí pudí k rotaci. K tomuto pohybu láhve je zapotřebí válcovité plochy k fyzickému záběru za ní !

http://fyzweb.cz/materialy/videopokusy/POKUSY/PETMOTOR/POPIS.HTM

zdroj : YouTube / uživatel VIDEOPOKUSY

Zdroj : YouTube / autor Antonín Kratochvíl

Uměle vyvolaná statická elektřina otřením ruky o vlasy nebo umělé textilní vlákno není schopna kolečkem uzavřeným v neprodyšné plastové nádobě pohnout ! Naproti tomu plastový hřeben otřený o vlasy kolečkem skrze neprodyšnou stěnu nádoby pohne, ale pouze když pohybujete hřebenem vertikálně, kolečko se houpe synchronně spolu s pohybem hřebenu. Pozorujete jak je tělo kolečka odpuzováno opačným nábojem z hřebenu o spodní a vrchní plochu těla kolečka. Tento jev, ale nenavodíte po směru možné rotace kolečka. Horizontální pohyb nabitého hřebenu nemá na pohyb kolečka EW vliv, protože statická elektřina se nemá jak navázat o plochy / lopatky, které tam nejsou !

Celá série mých testů kolečka Egely Wheel :

https://www.youtube.com/watch?v=cNxycURF2Uo&list=PLDCC0B04FECFF48F8&index=2&t=0s

zdroj : YouTube / autor videí Antonín Kratochvíl

Závěr: Z těchto všech mých praktických poznatků popisujících opakovatelné projevy pohybu a ne-pohybu kolečka díky působícím fyzikálním silám plyne, že rukou vyvolaná tepelná výměna mezi ní a okolním chladnějším vzduchem a tím způsobený pohyb vzduchu, nemůže být zdrojem rotace kolečka i když u kolečka probíhá.Tento fakt platí jako u tohoto fyzického vlivu na tělo kolečka EW i u statické elektřiny a elektromagnetického záření. K puzení k rotaci kolečka EW je nutno, aby rotor měl na svém okraji plochy / lopatky o které se předpokládané fyzikální síly fyzicky opřou nebo elektrostaticky / elektromagneticky naváží ! Síla která kolečkem pohybuje a vyvěrá z útrob lidské ruky musí fyzicky zabírat za celé tělo kolečka, podobně jako tepelná výměna, kdy stojí teplé předměty kolem celého obvodu kolečka EW. Ale protože ruka působí jen u poloviny obvodu kolečka je neviditelné působení této síly pouze viditelným projevem, kdy nevíme jak skutečně fyzicky za kolečko zabírá, víme jen jak by měla, aby rotovalo ...

pozn. Všechny tyto poznatky a tvrzení jsou opakovatelně prokazatelné ! V testované místnosti nesmí táhnout pod dveřmi a z oken. Nesmíte dýchat směrem ke kolečku a nesmíte se pohybovat ! Kolečko i teplé nádoby musíte testovat z klidové pozice ! Pokud budete testovat kolečko EW u třech hrnků s teplou vodou a bude vám rotovat, vylijte teplou vodu z nich a uvidíte, že kolečko bude rotovat vesele dál u prázdných hrnků ! Pak stačí dovřít okna a škvíru pod dveřmi vzdušně utěsnit ! Kolečko je natolik lehké a citlivé, že odchytí díky stěnám hrnků a ploše stolu jakékoliv vzdušné pohyby probíhající v místnosti i na metry. Proto je nejlepší nechat před testováním kolečko samo o sobě na stole, pak k němu přiložit prázdné hrnky a pak teprve až dolít teplou vodu, tedy pokud kolečko stále stojí ! Až od této chvíle lze testovat vliv tepla sálajícího ze stěn 3 hrnků ! Testujete 3 hrnky protože musíte na kolečko působit ze strany a jeho jedné poloviny obvodu, tak jako skutečná ruka ! Kolečko reaguje na fouknutí nebo na víření vzduchu v místnosti, protože je velmi lehké balancující volně ložené na kovovém hrotu a suchem ložisku, ale to je reakce na aktivně způsobený pohyb vzduchu, ruka nedokáže rozpohybovat svým teplem vzduch tak, aby to způsobilo reakci jako při foukání na kolečko. Vanoucí vzduch se opře o spodní a vrchní plochy kolečka to ho vychyluje z rovnovážné polohy a to ho pudí k rotaci !

Maďarský vynálezce a fyzik Pan György Egely má pravdu a ani jedna z vědě známých sil nestojí za pohybem volně ložených mlýnků u lidské ruky ! Všichni kdo tvrdí, že jde o tepelně způsobený vliv by měli své tvrzení objektivně dokázat a naslibované miliony korun laické veřejnosti věnovat raději na charitu ! Vědci, fyzici, ( Sisyfos ) badatelé nebo laici, pánové Lukáši Jelínku, Leoši Kyšo, Václave Dejčmare a paní Dano Tenzler, Claire Klingenberg ....co tedy pohybuje volně loženými rotory u lidské ruky ? Můj dotaz je samozřejmě určen i pro všechny ostatní, proto nechávám otevřenou diskuzi .....

Autor: Antonín Kratochvíl | úterý 30.4.2019 21:22 | karma článku: 17.00 | přečteno: 1177x

Další články blogera

Antonín Kratochvíl

Věda versus Bioenergie / vyzařování živého lidského organismu.

U dlaní živého člověka rotují předměty volně ložené a balancující na ostrém hrotu. Tento pozorovatelný jev je laickou veřejností, ale i vědeckou komunitou přisuzován tepelné výměně. Je tomu skutečně tak, jak se všeobecně tvrdí ?

24.10.2018 v 19:32 | Karma článku: 8.38 | Přečteno: 376 |

Antonín Kratochvíl

Rotace mlýnků u ruky je manifestací vědě neznámé síly. Spolek Sisyfos nedokázal, že ne !

Jsem prakticky přesvědčen, že kolečko Egely wheel, ale i papírové mlýnky na jehle rotující u ruky člověka manifestují vědě neznámou sílu. Milionové výzvy jsou neslušné a nepotřebné, jsem si jistý tím kde udělali soudruzi chybu :-)

28.6.2018 v 1:57 | Karma článku: 18.12 | Přečteno: 1130 |

Antonín Kratochvíl

Nález mumie tříprstého humanoida v Nazce / Peru .

Nalezená humanoidní mumie u Nazci v Peru má na rukou i nohou tři prsty a protaženou lebku. Její stáří bylo určeno mezi 245 - 410 nl. a čeká se na výsledky genetických zkoušek o původu tohoto tvora.

28.6.2017 v 18:00 | Karma článku: 31.43 | Přečteno: 3985 | Diskuse

Další články z rubriky Věda

Jan Tomášek

Jak vzniká bílkovina

Bílkoviny jsou vlastně všude kolem nás - živočichové - rostliny - ale co to je a jak vznikají, to například mě zas tak jasné nebylo... Myška a sýr ... správný popud pro zkoumání bílkovin.

23.8.2019 v 17:06 | Karma článku: 0.00 | Přečteno: 69 | Diskuse

Petr Hlinomaz

Jak správně předpovědět počasí

Nekoukej do mobilu, ale nahoru. Asi tak bych to shrnul. Zvykli jsme si spoléhat na moderní technologii, jenže i ta může často zklamat.

23.8.2019 v 8:49 | Karma článku: 7.37 | Přečteno: 199 | Diskuse

Dana Tenzler

O muži, který zachránil celý svět

Ne, dnešní blog nebude o ekologii. Nebude o samozvaných hrdinech, kteří se perou o místo před kamerou. Bude o člověku, který opravdu zachránil svět. Zcela potichu a bez účasti médií. (délka blogu 5 min)

22.8.2019 v 8:00 | Karma článku: 45.03 | Přečteno: 6911 | Diskuse

Petr Hlinomaz

Ochrany životního prostředí se ujal extrémismus

Antropogenní vliv skleníkových plynů úzce souvisí s ochranou životního prostředí, přesto někteří tento jasný fakt stále nedokáží pochopit, dokonce to považují za faul, neboť zejména oxid uhličitý přeci naopak životu prospívá.

21.8.2019 v 8:42 | Karma článku: 10.75 | Přečteno: 539 | Diskuse

Jan Mestan

V plochou Zemi podle časopisu Forbes věří zhruba třetina mileniálů

Mileniálové ve Spojených státech, zdá se, často nevnímají Zemi kulatě. Ale jako placku. Zbytek světa na tom nebude lépe.

20.8.2019 v 10:46 | Karma článku: 16.74 | Přečteno: 670 | Diskuse
Počet článků 14 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1679

Optimista s notnou dávkou kuráže, ale i pochopením pohnutek k tomu, proč se mnou nesouhlasit ! ...nezajímají mne formální představy o tom, jak správně debatovat . Falešné závěry, Occamovu břitva a ani kejkle Jamese Randiho , nepovažuji za záštitu objektivity. Ale kvituji obsah toho, co mi kdo sdělí a především preferuji slušný přístup, k tomu co sděluji já ....Pokud budete šermovat s břemenem důkazu a klasifikací neformálních falešných závěrů , nejsem povinný a také fundovaný k tomu, abych musel své vyjadřovací schopnosti a znalosti tomuto podřizovat či z těchto atributů skeptiků a ateistů vycházet. Nesdílím jejich představu o světě a duši a už vůbec ne o vědě ! 

Najdete na iDNES.cz